Helaas is onze locatie in Asten gesloten, wij helpen u graag op onze locatie in Someren.

  • Algemeen
  • Virale aandoeningen
  • Voeding

Algemeen

Konijnen zijn gezellige huisdieren die zowel binnen- als buiten gehouden kunnen worden in een geschikt verblijf. Konijnen zijn sociale dieren en moeten daarom altijd samengehouden worden. Als u twee konijntjes neemt, dan kan het zijn dat ze nog aan elkaar moeten wennen. Soms klikt het niet tussen twee konijnen en dan kunnen ze flink vechten met elkaar. Als u een konijntje koopt bij een konijnenopvang, dan is het vaak mogelijk om te zoeken naar een geschikt vriendje voor uw konijn, waarmee het klikt. Bij voorkeur adviseren wij een mannetje (rammelaar) en een vrouwtje (voedster) samen te houden, denk er wel aan dat zij dan gecastreerd moeten worden, om ongewenste nestjes te voorkomen!

Het is belangrijk om konijnen jaarlijks te vaccineren tegen virale aandoeningen, die een dodelijke afloop hebben bij konijnen. Helaas bestaat er geen geneesmiddel als uw konijn(en) besmet raken en kunt u ze alleen preventief laten vaccineren. Gelukkig beschikken we over een goed werkzaam vaccin, waarmee uw konijn door middel van één injectie jaarlijks beschermd kan worden.

Virale aandoeningen

Myxomatose:

Myxomatose bij konijnen is een dodelijke virusziekte. Deze kan zowel worden overgebracht door direct contact met besmette konijnen, maar ook door muggen en stekende insecten. Konijnen met myxomatose kunt u herkennen doordat zij gezwollen oogleden krijgen, zwellingen rond de neus en de mond, de anus en oorschelpen. Helaas komen besmette konijnen vaak snel te overlijden.

VHD1 (Viral Heamorragic Disease 1)

VHD (ook wel RHD of VHS) genoemd is een dodelijke virusziekte die voorkomt bij konijnen. De afkorting VHD staat voor Viral Haemorragic Disease. VHD is zeer besmettelijk onder konijnen en het is mogelijk om uw huisdier hiervoor te vaccineren.

Er bestaan twee types van de virusziekte VHD.

VHD is een ziekte met een snel verloop en kent doorgaans een dodelijke afloop. De klassieke variant (VHD 1) kent een hoog sterftecijfer van 70-90%. Bij VHD2 worden vaak geen voorafgaande symptomen waargenomen, maar sterft het konijn vaak plotseling.

Voeding

Voor konijnen is het belangrijk dat zij altijd beschikking hebben over voldoende hooi en vers drinkwater. Het dieet kunt u aanvullen met brokjes. Kies hierbij niet voor een gemengde voeding, maar voor een pellet voeding. Dit voorkomt dat dat uw konijn enkel de lekkere stukjes uit zijn bakje opeet en hiermee een te eenzijdige voeding binnen krijgt. Bij een verkeerde voeding bestaat de kans dat uw konijn gebitsproblemen zal ontwikkelen. De voeding van Science selective is een voeding die wij aanraden.

Terug naar Mijn huisdier